Map of Xenostegia tridentata (L.) D.F.Austin & Staples