Photograph of Narcissus tazetta L.

Photo of Narcissus tazetta L.