Photo of Trachymene ceratocarpa (W.Fitzg.) Keighery & Rye