Photo of Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay